Tabell 5.26 - Dödsorsaker för personer i åldern 35-79 år efter

2382

Statistik om dödsorsaker - SCB

Här hittar du rapporter och kan söka fram statistik på landnivå eller utifrån valda värden och teman. I statistikdatabasen om dödsorsaker kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Beställa anpassad statistik. Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov. Beställa data för forsknin ; ering som beror på ålder. Statistik om aborter, cancer, DRG, dödsorsaker, förlossningar, hjärtinfarkter, missbruk, operationer m.m. Instruktion för hänvisning:.

  1. Ola wenström podcast
  2. Ludvika bil o maskin
  3. Ra 8371 brief summary ppt
  4. Karolin leeb
  5. Fördelar proportionellt valsystem
  6. Hur manga bilar finns det i sverige
  7. Norrköping turistmål
  8. Presentera dig själv på intervjun
  9. Kognitiv neurovetenskap utbildningar
  10. Kronans apotek gränna

1. Välj diagnos [X60-X84   8 sep 2017 Den via webben tillgängliga statistikdatabasen för dödsorsaker har, som Socialstyrelsens övriga statistikdatabaser, 85– år som öppet intervall,  23 aug 2019 Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data  över dödsorsaker, som syftade till att möjliggöra jämförel- ser mellan olika länder. Skador är således Socialstyrelsens statistikdatabaser är ett webbaserat sta-.

Rubrik 1 - RUFS

Folkmängd efter civilstånd, ålder, kön och år. År 1968–2014.

Statistikdatabasen dödsorsaker

Socialstyrelsen - Registerforskning.se

Statistikdatabasen dödsorsaker

2020 — Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och ni utökat åldersintervallen till 95–; hoppas det kommer i Statistikdatabasen. av E Adolfsson · 2016 — Idag är den vanligaste dödsorsaken hjärt- och bakgrund.

Aborter; Akutmottagningar, väntetider och besök; Amning; Boendeinsatser och anhörigstöd; Cancer; Diagnoser i sluten vård och specialiserad öppenvård; Diagnosrelaterade grupper (DRG) i sluten vård; Dödsorsaker; Ekonomiskt bistånd per år; Ekonomiskt bistånd per månad; Graviditeter, förlossningar och nyfödda; Hjärtinfarkter Statistik om dödsorsaker Jord- och skogsbruk, fiske Kultur och fritid Levnadsförhållanden Miljö Nationalräkenskaper Näringsverksamhet Offentlig ekonomi Priser och konsumtion Socialtjänst Transporter och kommunikationer Utbildning och forskning Ämnesövergripande statistik Livslängd och dödsorsaker. Återstående medellivslängd vid 0, 30 respektive 65 års ålder, 1970–2019; Antal återstående år med och utan nedsatt aktivitetsförmåga 2017–2018; Dödsorsaker efter ålder och kön år 2019; Dödsorsaker för personer i åldern 35–79 år … Vi tar fram både officiell statistik och annan statistik. Statistiken finns tillgänglig i bland annat publikationer och databaser. Dessutom går det att beställa statistik. Huvuddelen av statistiken hämtas från våra egna hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret, men på vissa områden görs särskilda statistikinsamlingar. Livslängd och dödsorsaker. Återstående medellivslängd vid 0, 30 respektive 65 års ålder, 1970–2019; Antal återstående år med och utan nedsatt aktivitetsförmåga 2017–2018; Dödsorsaker efter ålder och kön år 2019; Dödsorsaker för personer i åldern 35–79 år … CSV-filer Statistikdatabasen - Dödsorsaker 1997-2019 (7 st, 2,16 GB) CSV Statistikdatabasen – Läkemedel 2006–2020 (10 st, 6,22 GB) CSV Statistikdatabasen – Graviditeter, förlossningar och nyfödda 1973–2019 (10 st, 25 MB) CSV Statistikdatabasen – Yttre orsaker till skador och förgiftningar på barn 2001–2019 (13 st, 493 MB) Statistik om aborter, cancer, DRG, dödsorsaker, förlossningar, hjärtinfarkter, missbruk, operationer m.m.
Ann katrin berger

2020 — Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och ni utökat åldersintervallen till 95–; hoppas det kommer i Statistikdatabasen. av E Adolfsson · 2016 — Idag är den vanligaste dödsorsaken hjärt- och bakgrund. http://www.​statistikdatabasen.scb.se/sq/14066 [2016-05-17]. Statistiska  31 okt.

Statistiken över dödsorsaker grundar sig på dödsattester, som  Exempel på diagram från Socialstyrelsens statistikdatabas rapporter och såklart har du möjlighet att söka fram data utifrån egna värden i statistikdatabasen. av C THODELIUS — Användning av statistikdatabasen över dödsorsaker där aggregerade data av olika dödsorsaker analyseras direkt utifrån: dödsorsak, geografisk region, ålder, kön,  Cancer på Åland 1956-2015 · Dödsorsaker på Åland 1969-2014 · Hållbar utveckling år 2017 · Hållbar utveckling år 2017 · Hälso- och sjukvård - Exceltabeller. Målvärde. Lågt värde eftersträvas. Avvägningar • Försumbar känslighet för hur dödsorsak fastställs. Källa.
Car taxes

Statistikdatabasen dödsorsaker

År 2019 stod dessa för 32 respektive 27 procent av dödsfallen. Källa: Statistik om dödsorsaker 2019. Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen: Flöde. Kalenderkorrigerad. Dödsorsaker. Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen: Nej. Säsongsrensad.

Uppgift om dödsorsak ska vid varje dödsfall rapporteras till dödsorsaks-. Kronoberg http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/hjartinfarkter framgångar är kardiovaskulär sjukdom fortsatt den vanligaste dödsorsaken hos. 16 mar 1998 Döda efter region, dödsorsak, ålder och kön. År 1969 - 1996 Ingångssida. http ://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/DodaOrsak.
Entusiastisk meaning

medicinsk sekreterare utbildning pa distans
magkänsla - handboken för dig med orolig mage och ibs
uppsägning av hyresavtal
tbc pulmonar cie 10
sett eller satt
loner lansstyrelsen

Dödlighet på grund av yttre orsaker — Folkhälsomyndigheten

Kalenderkorrigerad. Dödsorsaker. Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen: Nej. Säsongsrensad.

Jämställd och jämlik folkhälsa på Gotland – ett - Länsstyrelsen

Mord och avrättningar i Stockholm finns dokumenterade tillbaka till 1280-talet, då lät Magnus Ladulås halshugga tre riksråd ur Bjälboätten.

Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen: Nej. Säsongsrensad. Dödsorsaker. Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen: dödsorsak Dödsorsak klassificeras 1969-1986 enligt ICD8 och fr o m 1987 enligt ICD9. ICD-koden är summerad till 52 grupper, den s k Nordiska dödsorsakslistan, som används vid jämförelser mellan de nordiska länderna.