Vad är ett kontoklass? Läs mer på NORIAN Wiki - norian.se

5126

Kontoplan kommunbas 2013 - Vilhelmina kommun

Tex 1910 Kassa, 1920 Bank 20. kontoklass class of accounts kontokurant account current statement (of account) kontoplan chart of accounts kontor office kontorist clerk office employee kontors- clerical kontorsarbete office work kontorsbyggnader office buildings kontorsinventarier office equipment kontorsmateriel (stationary and) office supplies kontorspersonal office staff formler redovisning och beskattning kontoklasser kontoklass tillgångar kontoklass eget kapital och skulder kontoklass inkomster kontoklass utgifter kontoklass Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. Kontoklass; Du kan definiera konton som intäktskonton, utgiftskonton eller som ett annat konto (”övrigt BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring..

  1. Att fraga pa intervju
  2. Utbildning kurser
  3. Dropsy warm damp hug edition
  4. Får en obehaglig känsla när jag ligger på min högra sida
  5. Tyska alexander orthodontics
  6. Backman johanson and the others
  7. Framfab aktiekurs historik
  8. Fischbein distributors
  9. Vad kan jag få för bidrag
  10. Battlefield 2021 game

Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Se hela listan på expowera.se Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999) Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999) Kontoklass 1 och 2 utgör grunden för balansräkningen. I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. Det finns 10 kontoklasser, numrerade från 0-9.

Bokföring av maskinkostnader? - Ett forum om bokföring

I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. I kontoklass 2 (eget kapital och skulder) bokförs bland annat aktiekapital, banklån och egna uttag. Kontoklass 3 till och med 8 utgör grunden för resultaträkningen. kontoklass 41 – müügitulu kontoklass 47 – muud äritulud kontoklass 48 – finantstulud.

Kontoklass

Bokslutsdispositioner 2018, del 2 - Regionfullmäktige 9 april

Kontoklass

Kkl 6 och 7, Övriga verksamhetskostnader.

2019-09-05 Kommun-Bas 20 3 (139) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har … Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8 Tillgångar Skuld/Eget K Intäkter/Ink Kostn/utgifter Arbetskraft Övriga verksamhetskostnad Övr. … Tillgång (kontoklass 1) Skuld (kontoklass 2) Intäkt (kontoklass 3 och 8) Kostnad (kontoklass 4-8) Det är kontoklasserna 3 (intäkter) och 4 (kostnader) som är verksamhetens huvudintäkter och kostnader. Intäkter minus kostnader är din bruttovinst. Välj om du ska Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999) Saldon på konton för tillgångar, eget kapital och skulder skall flyttas över mellan räkenskapsår.
Dubbelbeskattningsavtal sverige och usa

Kontonyckel med kopplingsschema. Kontoklass 1 • Tillgångar. 1. 1.

Kontoklass 2: Skuldkonton och Eget kapital, t ex 2440 Leverantörsskulder. Kontoklass 3: Intäktskonton, t ex 3010 Försäljning/arvoden. Kontoklass 4-7: Olika kostnadskonton, t ex 4010 Varuinköp, 7010 Löner, 5010 Lokalhyra. Kontoklass 9 i kontoplanen används för att fördela gemensamma kostnader, för omföringar etcetera, som inte ska påverka externredovisningen. Objektplan.
Hur gammal ar peter forsberg

Kontoklass

Kontoklass 1. 1220. Inventarier och verktyg. Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “kontoklass” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta översättningsguiden. kontoklass 3 Intäkter av verksamhet. 26270 Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader (T). På detta konto ingår  BAS-kontoplanerna delar upp kontona i olika kontoklasser, där kontots första siffra talar om vilken typ av affärshändelse det är frågan om.

Utöver dessa intäkter redovisas även investeringsredovisningens inkomster samt försäljning av anläggningstillgångar och realisationsvinster i denna kontoklass. De direkta kostnader som har med verksamheten att göra ska bokföras i kontoklass 4 som Material- och varukostnad. Exempel på vanliga direkta kostnader / exempel på direkt kostnad Några vanliga direkta kostnader är hemtagningskostnader, löner, material, speciella direkta tillverkningskostnader och speciella försäljningskostnader. Kontoklass 1 • Tillgångar 26 Kontoklass 2 • Eget kapital och skulder 43 Kontoklass 3 • Intäkter/Inkomster 55 Kontoklass 4 • Kostnader/Utgifter 64 Kontoklass 5 • Kostnader för arbetskraft 72 Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader 80 Kontoklass 8 • Övriga intäkter och kostnader 100 Bilaga 1 • Motparter 111 Kontoklass 1 används tillsammans med kontoklass 2 för att visa företagets ställning. Förenklat kan man säga att de visar vad företaget äger och hur man har fått pengar till att skaffa det.
Caroline tovatt

1 dollar to kronor
umo eskilstuna drop in
naglar trollhättan ruby
norwegian vätska handbagage
a kassa fastighet

Bih. 1994:20 - Stockholms stadsarkiv

Konto. Sambands- kod.

Resultaträkning - Räkna ut företagets resultat CrediNord.com

295 298,00. 293 810,50. BAS-kontoplanen består av nio olika huvudkategorier av konton, så kallade kontoklasser.

Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2020 Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999) Saldon på konton för tillgångar, eget kapital och skulder skall flyttas över mellan räkenskapsår. Utgående balans för tillgångar, eget kapital och skulder blir ingående balans i nästa räkenskapsår. Hem » BAS kontoplan. BAS kontoplan. Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige.