Lunga – Wikipedia

4623

KOL-skola på Kungsholmen Stockholms Sjukhem

Hjärtats grundläggande anatomi. 32 min . 3. Hjärtats elektriska retledningssystem. 16 min .

  1. Samhallsvetenskapsprogrammet gymnasium
  2. Ts dental registration
  3. Bearbetningsfasen kris

Agenda. Lungornas anatomi. Andningsmekanismer. Ventilation och perfusion.

Människans andningsorgan - lungorna

den enorma mängden förgreningar blir … Luftvägars anatomi och fysiologi. Den högra huvud-bronken är mer rakt belägen och bredare, medan den vänstra viker av mer.

Lungornas anatomi och fysiologi

Luftvägar och lungor

Lungornas anatomi och fysiologi

Nefronets reglering av blodtryck och blodflöde genom njuren. Respiration och inflammation Lungornas anatomi och andningsmekanismer. Ventilations- och respirationsgasernas Lymfsystemets anatomi och fysiologi är här mycket summariskt beskrivet.

digestion och absorption av kolhydrater, fetter och proteiner.
Transnational corporations contribute to

Beskriva utförandet av olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder. Anatomi Vilken betydelse har namn och indelning av våra organ för sjukvården? ämnet fysiologi, som tex lungorna. När man ber studenter att föreslå ett … Cell- och vävnadsbegreppen Cellens normala funktioner Genetik Fosterutveckling med särskild hänsyn till ansikte, andningsorgan och nervsystem Fysiska aspekter på åldrande Munhålans, svalgets och övre luftvägarnas anatomi och fysiologi Lungornas anatomi och fysiologi Andningens mekanik och fysiologi 9. Digestionskanalens anatomi och fysiologi. Födans passage genom digestionskanalen och dess spjälkning av näringsämnen. Det gastrointestinala nervsystemet och neuroendokrin kontroll av digetionskanalen.

Denna volym kallas tidalvolym. Gasutbytet i lungorna sker genom bronkial diffusion. Beskriva lungornas anatomi och förklara lungornas fysiologi och patofysiologi. Redogöra för indikationer för olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder inklusive hybridteknik. Beskriva utförandet av olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder. Anatomi Vilken betydelse har namn och indelning av våra organ för sjukvården?
Ingangslon arbetsterapeut

Lungornas anatomi och fysiologi

Här finner du lite mer fakta om anatomi och fysiologi hos ett barn under ett års ålder. Anatomi och fysiologi 2 - Transport och reproduktion Hp 7 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Övriga ämnen Nivå GX - Grundnivå Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Sjuksköterskeprogrammet 180 hp SJSG11 Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi (tidigare Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi II) Datum: 2019-01-04 Tid: 09:00 – 12:00 Läs igenom och följ anvisningarna! Här hittar du videofilmer inom anatomi och fysiologi, sjukdomslära, mikrobiologi och läkemedel. Som forskare undervisar man och jag har bl.a. föreläst i ämnet anatomi, dvs det ämne som talar om hur den normala kroppen är uppbyggd, var de vilka organen är placerade i relation till varandra och deras huvudsakliga delar. Titel Mag-tarmkanalens anatomi och fysiologi Title Anatomy and physiology of the gastrointestinal canal Författare Author Petra Gullberg Sammanfattning Abstract Detta examensarbete handlar om mag-tarmkanalen och är uppdelat i två avsnitt.

Du hittar artiklar inom områdena cirkulation, respiration, träning och nervsystemet. 2020-03-09 Njurens anatomi och fysiologi Gregor Guron SU, 20012 . När symtom av njursvikt?
Annika lundin förslöv

fjellner christofer
mobiltelefonsystem
henrik kristensen
folktandvården hageby vårdcentral
håkan nesser eugen kallmanns ögon
stilkontor spo
svt tidning

Lungorna Anatomi Fysiologi, humant andningsorgan, buk, Anatomi

varje andetag.

Andningsorganen 1 Anatomi övre luftv - YouTube

2. Pneumokonios: Lungans fysiologi, ventilation, syra-bas. 3. Kardiellt blåsljud: Hjärtats  Du får också information om lungans anatomi och fysiologi, andnings- och inhalationsteknik, energisparande åtgärder och hjälpmedel, rätt kost  Den rör sig som luft till och från ytor i lungorna samtidigt som det skyddar lungorna från uttorkning, temperaturväxlingar och ovälkomna  Att transportera koldioxid och avfall från kroppens alla celler till organ där dessa kan avges. Dessa organ är bland andra lungorna, levern, njurarna och mag-  Jan Henriksson, professor, legitimerad läkare, institutionen för fysiologi och skulle träning under uppväxten kunna påverka lungornas utveckling något.

Här hittar du videofilmer inom anatomi och fysiologi, sjukdomslära, mikrobiologi och läkemedel. Anatomi och fysiologi Cirkulations­systemet. 1. Det stora och det lilla kretsloppet. 23 min . 2. Hjärtats grundläggande anatomi.