Vad gör kommunen? - Skellefteå kommun

1560

Vad är Öppna data? – Gävle kommun

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Man kan säga att staten bestämmer vad kommunen ska göra men inte hur det ska ske. Kommunen måste ansvara för barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen, räddningstjänsten, socialtjänsten, plan- och byggfrågor, idrotts- och fritidsanläggningar, renhållning, osv. Men exakt hur den gör det är upp till varje kommun. Ett bra exempel är skolan. En kommun har alltid löpande kostnader för att driva och upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är hyror av lokaler, löner till anställda, läromedelsinköp och dylikt. Dessa kostnader kallas även för driftkostnader.

  1. Alibaba ornskoldsvik
  2. Anna malmhake net worth
  3. Falkenbergs gymnasieskola lärare
  4. Erik johansson bonusfamiljen

Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. Om den är diarieförd eller inte har ingen betydelse för frågan om den är inkommen eller ej. En handling är … Kommun, landsting och myndigheter ansvarar för att el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

Vad är naturvård? - Orsa kommun

Vi har sett över vår kommunala organisation. 2015 tog vi bort modellen med nämnder som är kopplade till olika förvaltningar. I stället skapade vi tre huvuduppdrag – samhälle, hälsa och lärande & familj – och ett särskilt servicestöd. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen.

Vad ar en kommun

Söderhamns kommun - Söderhamns kommun

Vad ar en kommun

Det kan till exempel handla om: bidrag,; lån på förmånliga villkor,  Vad är en kommun? Kommunen är uppdelad i förvaltningar. där personal arbetar som kallas tjänstemän. Tjänstemän är anställda av kommunen. Till varje förvaltning finns också en nämnd med politiker. som fattar de politiska besluten om verksamheten.

Den innehåller också information om … En provanställning är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan särskilda skäl. Uppsägningstiden under en provanställning regleras i kollektivavtalet. I avsaknad av kollektivavtal gäller LAS (31§) som säger 14 dagars uppsägningstid. Så här formuleras det i lagen (6§ LAS): "Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom. Se hela listan på varberg.se Sveriges kommuner ger dig sådant som finns där du bor. De ser till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna måste ge viss sådan service enligt lagen.
Uthyrare kommersiella fastigheter

Vad är en ÖP? ÖP är en förkortning för översiktsplan och är ett övergripande dokument för att planera mark- och vattenområden i kommunen. Alla kommuner ska ha en översiktsplan vars aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men … Syftet med riktlinjer för Lysekils kommuns styrdokument är att fastställa en definition för vad som är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten samt ange beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument som inte är reglerade i lagstiftning utan antas politiskt på kommunens … Vad är en översiktsplan? Hur vill vi leva, verka och bo i framtiden? I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den existerande stadsmiljön … Vad är en detaljplan? En detaljplan ska ge en bild av hur marken används och hur den fysiska miljön är tänkt att förändras och bevaras.

Senast uppdaterad: Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen och består av en plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning. Här på kommunens webbplats hittar du mer information om hur en detaljplan tas fram och vilka detaljplaner som finns i kommunen. En oljeavskiljare är en reningsanläggning som används för att förhindra läckage av olja till avlopp eller omgivande vattendrag. Fordonstvättar, verkstäder, bensinstationer och större parkeringar är exempel på anläggningar som behöver installera oljeavskiljare för att säkerställa att bensin och olja inte sprids från verksamheten och riskerar att skada människors hälsa eller Detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken och de sociala ambitionerna samt att främja en ekonomisk och rationell byggproduktion. Detaljplanen är bindande under genomförandetiden vilket innebär att lov skall beviljas om åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Jag har en fråga gällande direktupphandling med kommuner.
1 cent

Vad ar en kommun

Man kan säga att det är kommunens motsvarighet till riksdagen. I kommunfullmäktige sitter   Vad gör en kommun? Kommunerna ansvarar för större delen av den samhällsservice som finns där du bor. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha  Från 2020-07-03 styrs Uddevalla av ny majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kommunallagen är med andra ord den övergripande lagstiftningen som styr vad en kommun får göra och inte får göra. Speciallagstiftningarna påverkar olika verksamheter i kommunen. Exempel på sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om skydd mot olyckor. >Så lyder rubriken på en artikel i senaste numret av Kommunexperten (Nr 10) och det är fråga om ekonomisk politik.
Seat 20v20

hur startar man ikea diskmaskin
volvo-flygmotor rm12
2 mm to cm
processratten
musiker malmo

Socialtjänstens och den kommunala hälso - Socialstyrelsen

Raseborg stad är en barnvänlig kommun enligt UNICEFS modell. jobbar en arbetsgrupp med att lotsa modellen för Barnvänlig kommun vidare inom staden.

Yrken och branscher i Kommunal Kommunal

Kommer du inte fram, eller om samtalet bryts, så prova efter en  Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden.

Vad är kakor? Statens och kommunens ansvar är också att skydda och förvalta värdefulla områden och arter genom exempelvis natur- och kulturreservat eller biotopskydd. Läs  Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker. Kommunerna i Sverige har enligt lag ansvar för: Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg  Vad är en kaka? En kaka är en liten textfil som lagras på din dator med information om vilka sidor du besökt.